Rota přepravních prostředkú pozdějí Přepravně výsadková rota

 

Rota přepravních prostředkú

duben 1964 březen 1966  KORMIDELNIK  ČLUNU     
říjen 1966 září 1968 ŽENISTA              
řijen 1967 zéři 1969  ŘIDIČ TATRA 148